6 specialisten van CEW & Partners analyseren 6 juridische aspecten rond mede-eigendom, vertrekkende vanuit dezelfde casus.

Uitgangspunt casus

De mede-eigenaar van een appartement, gelegen op de bovenste verdieping, wenst een veranda op het dak te bouwen om extra woonruimte te creëren. Deze zal toegankelijk zijn via zijn appartement. Hiervoor moet een gat geboord worden in de dakplaat voor de plaatsing van een trap. Hij laat de werkzaamheden uitvoeren door een aannemer, echter zonder een architect aan te stellen. De aannemer voert de werken niet naar behoren uit en dit veroorzaakt waterinfiltratie in de onderliggende wooneenheden. 

Toelating om werken te kunnen realiseren

Welke toelating moet een mede-eigenaar bekomen vooraleer werken uit te voeren?

De architect: verplichte tussenkomst en verzekering

Aan welke voorwaarden moet een architect voldoen?

Op eigen kosten aanpassingen uitvoeren

Kan een private eigenaar op eigen kosten aanpassingen aanbrengen?

Toepasbare verzekeringen rond nabuurschap

Welke verzekeringen dienen te worden aangesproken bij schade of hinder?

De stedenbouwkundige overtreding bij mede-eigendom

Wie zal aansprakelijk gesteld worden bij overtreding?                                                    

De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer

Wat voorziet de wet van 31 mei 2017 rond de tienjarige aansprakelijkheid?

CEW & Partners