Bekijk de video's van Ilse Mertens en Ivan Verougstraete rond insolventie en bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Kan een bestuurder apart failliet verklaard worden? Ilse Mertens licht toe.

Insolvabiliteit van ondernemingen

Ivan Verougstraete bespreekt het nieuw insolventieregime, opgenomen in boek XX van het Wetboek van economisch recht

Evolutie in de Belgische rechtspraak

Volgens Meester Ilse Mertens moet de Belgische rechtspraak haar weg nog vinden in de nieuwe insolventiewetgeving. “De invoering van het nieuwe ondernemingsbegrip wordt nog erg verschillend ingevuld door de diverse ondernemingsrechtbanken in ons land. Voornamelijk over de zaakvoerders van vennootschappen is er nog erg veel onduidelijkheid. Ook heeft de door de wetgever beoogde stimulus van het ondernemerschap via de fresh start-doctrine nog niet het gewenste effect gehad. De onduidelijkheid inzake de huidige wetgeving maakt dat rechtbanken niet altijd weten wanneer de regelgeving precies van toepassing is. Wellicht kan deze knoop enkel ontward worden door het Hof van Cassatie of door bijkomende wetgeving. Inmiddels doen verschillende strekkingen de ronde.”

Wie kan er aansprakelijk gesteld worden voor het faillissement?

Niet enkel de bestuurders en zaakvoeders?

Reddeloos verloren onderneming

De reddeloos verloren onderneming is de nieuwe aansprakelijkheidsgrond

Analyse van de rechtspraak

Kh.Antwerpen (afd. Turnhout) 26 ,juni 2018: Ondernemingsbegrip zaakvoerder/natuurlijke persoon

Analyse van de rechtspraak

Kh. Antwerpen (afd. Hasselt), 22 november 2018: Ondernemingsbegrip

Analyse van de rechtspraak

Ondernemingsrechtbank Luik (afd. Luik), 12 december 2018

Analyse van de rechtspraak

Kh.Waals-Brabant, 8 oktober 2018: Ondernemingsbegrip/zaakvoerder (fr.)